IICEC - Türkiye Yenilenebilir Enerji Görünümü (TREO) Paydaşlar Toplantısı

4 Haziran 2022
TREO

 

IICEC, 4 Haziran tarihinde, Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörü alanında devam eden araştırmasının bir parçası olarak, sanayi ve özel sektör liderleri ve uzmanlarını ağırladığı bir toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantıda, Türkiye yenilenebilir enerji sektörünün kilit yönleri, geleceğe yönelik perspektifler ile birlikte ve Türkiye'de enerji dengelerinde daha büyük yer tutacak ve daha fazla katkı sunacak şekilde öncelik verilmesi gereken alanlar kapsamlı olarak ele alındı. 

Toplantıda istişare edilen konular ve varılan sonuçlar, IICEC'in bu yılın en önemli yayını olan Türkiye Yenilenebilir Enerji Görünümü'nü (TREO) yayınlamaya yönelik devam eden araştırmalarına değerli girdiler sağladı. TREO, 2020'deki Türkiye Enerji Görünümü'nün (TEO) ve 2021'deki Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü'nün (TEVO) ardından IICEC'in analitik görünüm serisinin üçüncü yayını olacak. TEO ve TEVO'ya benzer şekilde, TREO da bütüncül bir yaklaşımla uzun vadeli detaylı modelleme ve destekleyici analizleri içeren perspektifleri temel alarak, Türkiye için daha güvenli ve temiz bir enerji geleceğini desteklemek için somut öneriler sunacak.