Araştırma Alanları

IICEC, akademi ile endüstrinin bağlarının kuvvetlendirilmesi amacı ile uygun olarak, bu iki sektör arasındaki araştırma ortaklıklarını güçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır. IICEC, uluslararası öneme sahip enerji ve iklim değişikliği konularına odaklanan geniş bir araştırma portföyünü desteklemek için endüstri, sponsorlar ve kamu kurumları ile ortak çalışmaya önem vermektedir. IICEC'te yapılan araştırmalar aşağıdaki konuları içerecek şekilde tasarlanmaktadır:

 • Enerji önceliklerinde dengeli bir portföyü önceliklendiren enerji politikaları:
  • temiz enerji arzının arttırılması;
  • enerji verimliliğinin arttırılması;
  • enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi;
  • ulusal enerji güvenliğinin sağlanması;
  • büyüyen enerji talebinin rekabetçi fiyat ve koşullarda karşılanması,
  • gelişen dünyanın enerji ihtiyacının sürdürülebilir koşullarda karşılanması
 • Uluslararası petrol ve doğal gaz piyasaları, elektrik piyasaları, yenilenebilir enerji ve diğer ilgili konular hakkında güncel bilgi ve analizlerin sağlanması,
 • Enerji piyasalarının ve enerji ticaretinin modellenmesi,
 • Güvenli, sürdürülebilir ve verimli elektrik ve doğal gaz piyalarının gelişimi için strateji ve politika önerileri geliştirilmesi
 • Sürdürülebilir ve verimli bir ulaşım sistemi sağlamak için stratejiler ve politikalar geliştirilmesi,
 • Yenilikçi enerji teknolojileri, iş modelleri ve hizmetlerinin gelişiminin ve yayılmasının analiz edilmesi,
 • Enerji tüketicilerinin ihtiyaç ve davranışlarındaki değişimlerin belirlenmesi ve bu değişimlerin enerji piyasalarını ve enerji politikası hedeflerine ulaşmayı nasıl etkilediklerinin araştırılması,
 • İleri düzeyde temiz enerji teknolojileri geliştirmek için araştırmalar yapılması, (Sabancı Üniversitesi'nin tüm kaynaklarını kullanarak).
 • Enerji ticaretinin jeopolitiğinin analiz edilmesi,
 • Su-enerji ilişkisinin analiz edilmesi.