Hakkımızda

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), geleceğe yönelik bir bağımsız araştırma ve politika merkezi olup enerji ve iklim konularında nesnel, kaliteli ekonomi ve politika araştırmaları yapmak üzere kurulmuştur.

Bölgedeki ve dünyadaki diğer üniversitelerle, hükümetlerle, endüstri ortaklarıyla, uluslararası organizasyonlar, düşünce kuruluşları ve diğer araştırma kurumlarıyla birlikte çalışarak; Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, politikaya yön verenler, endüstriyi, akademisyenleri ve kanaat önderlerini temel enerji zorlukları konusunda bilgilendirmeyi ve onlara nesnel ve gerçek bir analiz sağlamayı amaçlamaktadır. Enerji ve iklim alanlarında yer alan kilit paydaşları bir araya getiren seçkin bir platform sağlayarak fikir alışverişini ve gelişimini teşvik ediyoruz.

İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin oluşturulması kararında, Türkiye'nin uluslararası enerji bağlamındaki giderek artan rolü ve Avrupa ile Asya'nın buluştuğu İstanbul'un stratejik konumu etkili olmuştur. İstanbul’da, Sabancı Üniversitesi Karaköy Minerva Palas'ta yer alan merkez, hem üretici hem tüketici tarafındaki, hemen hemen tüm mevcut ve gelişmekte olan küresel enerji piyasası oyuncularının ortasında konumlanmıştır. Bu stratejik konumdan faydalanarak IICEC, küresel ölçüde tanınan bir network merkezi olarak, enerji ve iklim konularının geleceğine uluslararası kaynaklarla uluslararası bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı karşılamaya hizmet edecektir.