Direktör

Bora Şekip Güray

Bora Şekip GÜRAY

Türkiye enerji sektöründe kamu ve özel sektörde çeşitli görev ve pozisyonlarda 20 yılı aşkın deneyimden sonra 2018 yılında Araştırma Direktörü olarak Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, IICEC’e katılan Bora Şekip Güray, Güray Aralık 2020’den bu yana IICEC Direktörü görevini yürütmektedir. Güray, öncesinde sırasıyla 2011-2018 yılları arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığında Müdür, 2001-2011 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde Uzman, Genel Müdür Danışmanı, Şube Müdürü ve Daire Başkanı Vekili, 1998-2001 yılları arasında Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş’de (TEAŞ) Proje Mühendisi ve Şef Mühendis olarak görev yapmış, 1997-1998 döneminde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Kariyerindeki görev ve projelerde enerji politika ve stratejileri, enerji planlaması, enerji piyasaları tasarım ve işleyişi, enerji sektörü yatırımları, enerjide varlık yönetimi alanlarında çeşitli projelerde aktif rol oynamış, aynı zamanda enerjide ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkiler ve işbirlikleri kapsamında çalışmalar yürütmüştür. Güray, IICEC’teki çalışmaları ile enerji alanında birçok araştırma raporunun üretilmesi ve sunumu, farklı araştırma projelerinin geliştirilmesi ve paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi faaliyeyleri ile hem IICEC araştırmalarının ve bilinirliğinin artırılması hem de enerji sektöründe yürütülen araştırmaların gelişimine katkı sağlamıştır. Güray, IICEC’in 2020 yılında Türkiye’de bir ilk olarak yayımladığı Turkey Energy Outlook kitabının yazarları arasındadır.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun olan Bora Şekip Güray, Yüksek Lisans derecesini nükleer reaktör dinamiği, simülasyonu ve yapay zeka uygulamaları konulu yüksek lisans tezi ile 2001 yılında tamamlamıştır. Sonrasında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Doktora programında enerji odaklı olarak yeterlilik çalışmalarını tamamlamış, enerji sistemleri, termodinamik ve sürdürülebilirlik konularında bazı akademik çalışmalar yürütmüştür. “Nükleer Elektrik Üretimi” (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, JICA, 2001) ve “Enerji Altyapıları ve Güvenliğinin Modellenmesi” (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı Argonne Ulusal Laboratuvarı, 2009) konularında uluslararası sertifikaları bulunan Bora Şekip Güray, uluslararası işbirliklerine yönelik çalışmalara da katkı sağlamış, bir dönem Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Uzun Vadeli İşbirliği Komitesi çalışmalarına da Türkiye temsilcisi olarak katılım sağlayarak enerji politikaları analizi faaliyetleri kapsamında çeşitli ülkelerin enerji politikaları incelemeri odaklı uluslararası uzmanlar takımlarında yer almış (2009-2010) ve 2009 yılındaki Türkiye incelemesinde ülke koordinatörü olarak görev yapmıştır. Güray, çeşitli lisans ve yüksek lisans programlarına da enerji stratejileri, enerji piyasası işleyişi, enerji teknolojileri, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında düzenli katkı sağlamaktadır.