IICEC Energy Market Newsletter Issue 21

iicec

 

IICEC KONFERANSI : DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2018 TÜRKİYE LANSMANI 20 Aralık 2018, İstanbul

IICEC Konferansı 20 Aralık 2018 tarihinde kamu kurumları, iş dünyası, akademi, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcilerinin katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Dr. Fatih Birol’un liderliğinde Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Enerji Görünümü 2018 raporunun Türkiye lansmanının da yapıldığı IICEC Konferansı’nda Türkiye elektrik sektörü odaklı bir panele de yer verildi.

Açılış Konuşmalarını IICEC Direktörü Profesör Carmine Difiglio, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı ve TÜSİAD Başkanı Sayın Erol Bilecik’in gerçekleştirdiği Konferans’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in Konferans için kaleme aldığı ve enerji sektörü, enerji teknolojileri ve enerji piyasalarına ilişkin önemli değerlendirmelerini içeren mesajı da okundu. Sayın Bakan’ın mesajını EK-1’de bulabilirsiniz.

Enerji politika ve stratejileri, dünyada ve Türkiye’de enerji sektörünün mevcut durumu, önemli gelişmeler, zorluklar, iyileşme ve fırsat alanları, enerji piyasaları ve teknolojilerine ilişkin olarak, açılış konuşmalarında önemli mesajlar paylaşıldı: