IICEC Webinar: ‘‘Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını’’

IICEC Webinar
21 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

IICEC Webinar: ‘‘Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını’’

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) 21 Nisan 2021 tarihinde “Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını” konulu webinar düzenledi.

Webinar Katılımcıları: 

Açış Konuşması

  • Güler Sabancı, Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı Üniversitesi

Keynote Konuşması: "Dünyada Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını"

  • Dr. Fatih Birol, Başkan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)

Onur Konuğu Konuşması: "Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını"

  • Sn. Fatih Dönmez, Bakan, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

** Webinar, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Selmiye Alkan Gürsel tarafından sunuldu.

Video