IICEC Türkiye Enerji Görünümü (Turkey Energy Outlook) Paydaşları Yuvarlak Masa Toplantısı

IICEC Turkey Energy Outlook (TEO) Stakeholders Roundtable Meeting
4 Ekim 2019
Sakıp Sabancı Müzesi The Seed

IICEC Türkiye Enerji Görünümü (Turkey Energy Outlook) Paydaşları Yuvarlak Masa Toplantısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve IICEC Yönlendirme Kurulu Fahri Başkanı Dr. Fatih Birol’un Dünya Enerji Görünümü (WEO) çalışmasını Türkiye özelinde talep etmeleriyle başlayan IICEC’in Türkiye Enerji Görünümü (Turkey Energy Outlook - TEO) çalışması önemli bir aşamaya gelmiştir.

Türkiye enerji ekonomisinin daha güvenli, rekabetçi, verimli ve teknoloji odaklı yapıya doğru ilerlemesine yönelik hedef ve stratejilere katkı sağlamayı hedefleyen TEO, 2040 yılına doğru Türkiye enerji ekonomisinin gelişim fırsatlarını, IICEC tarafından geliştirilen detaylı ve analitik bir modelleme altyapısı ile desteklenmiş olarak sunmayı amaçlamaktadır.

4 Ekim 2019 tarihinde Sabancı Müzesi The Seed’te “Türkiye Enerji Görünümü Paydaşları Yuvarlak Masa Toplantısı” sektör ve sanayi liderleri, üst düzey temsilciler, şirketlerin ülke başkanları, sektörel STK’ların yöneticileri ve çeşitli enerji uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Türkiye enerji sektörü için önem taşıyan başlıklar, gelecek perspektifleri ve sektörün sürdürülebilir gelişimi bakımından öncelikli alanlar üzerinde kapsamlı bir görüş alışverişi sağlanmıştır.

Enerji sektöründe karar vericiler, yatırımcılar, piyasa oyuncuları, finans çevreleri ve enerji tüketicileri için bir referans oluşturması amaçlanan IICEC TEO çalışması 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde yayımlanacaktır.