Dünya Enerji Görünümü 2014 Türkiye Sunumu

World Energy Outlook 2014
22 Aralık 2014
Sabancı Center

Dünya Enerji Görünümü 2014 Türkiye Sunumu

TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi Istanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) işbirliğinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan "World Energy Outlook 2014" raporunun Türkiye tanıtım toplantısı düzenlendi. Raporun Türkiye sunumu Uluslararası Enerji Ajansı’nın Baş Ekonomisti Dr. Fatih Birol tarafından yapıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Haluk Dinçer konuşmasında, özellikle yakın coğrafyada enerji piyasalarını yakından etkileyen çok önemli gelişmelerin olduğunu belirtti. Dinçer: “Rusya ve Ukrayna arasında süregelen gelişim, Ortadoğu’da gözlemlediğimiz ağır siyasi dalgalanma endişe verici boyutlardadır. 2014 yılı itibariyle küresel ekonominin zayıf toparlanma eğilimi bir dizi jeopolitik risk ile gölgelenmiş durumdadır. Üstelik yeni tecrübe edinmeye başladığımız bu küresel ölçekte etkileri olan jeopolitik riskleri artması hiçte azımsanacak bir olasılık değildir. 2015 yılına girerken bir yandan mevcut jeopolitik risklerin, ne şekilde yönetileceğini konusunu iyi öngörmek ihtiyacı içerisindeyiz. Diğer yandan ise gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülke gruplarıyla sistematik olarak düşüş gösteren büyüme oranlarının yönetimi sorunu ile de karşı karşıyayız. Böyle bir arka planda enerji başta olmak üzere tüm piyasalardaki hareketlilik, gerek 2014 yılı gerekse önümüzdeki yılı ayrıca kritik bir dönem haline getirmektedir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: “Türkiye ne AB üyesi ülke olma ile ilgili serüvenden vazgeçer ne de Rusya gibi önemli bir komşusundan vazgeçer” dedi. Bakan Yıldız ayrıca, enerji sektörünün özel sektörle beraber büyüyeceğine işaret ederek, bu kapsamda özel sektörden gelen talepleri ve endişeleri değerlendireceklerini vurguladı.

Açılış konuşmalarının hemen ardından Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih Birol “World Energy Outlook 2014” raporunun atemel başlıklarını kamuoyuna sundu.

Dr. Fatih Birol sunumunda, üretim bölgelerinde yaşanan son gelişmeler, ana tüketim merkezlerinde enerjinin sağlanacağı kaynaklar, enerji verimliliği potansiyeli ve 2015 yılında Paris’te gerçekleştirilecek olan İklim Zirvesi Toplantısı gibi küresel enerji piyasalarında gündemi belirleyecek konulara ilişkin World Energy Outlook bulgu ve projeksiyonlarını aktardı.

Videolar