Araştırma Direktörü

Bora Şekip Güray

Türkiye enerji sektöründe kamu ve özel sektörde çeşitli görev ve pozisyonlarda 20 yıl deneyimden sonra Araştırma Direktörü olarak Sabancı Universitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, IICEC’e katılan Bora Şekip Güray, öncesinde sırasıyla 2011-2018 yılları arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığında Müdür, 2001-2011 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde Uzman, Genel Müdür Danışmanı, Şube Müdürü ve Daire Başkanı Vekili, 1998-2001 yılları arasında Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş’de (TEAŞ) Proje Mühendisi ve Şef Mühendis olarak görev yapmış,1997-1998 döneminde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Kariyerindeki görevlerinde enerji politika ve stratejileri, enerji planlaması, enerji piyasaları tasarım ve işleyişi, enerji sektörü yatırımları, enerjide varlık yönetimi alanlarında çeşitli projelerde aktif rol oynamış, aynı zamanda enerjide ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkiler ve işbirlikleri kapsamında çalışmalar yürütmüştür.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun olan Bora Şekip Güray, Yüksek Lisans derecesini nükleer reaktör dinamiği, simülasyonu ve yapay zeka uygulamaları konulu yüksek lisans tezi ile aynı bölümde 2001 yılında tamamlamıştır.

Sonrasında 2003 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Doktora programında enerji odaklı olarak yeterlilik çalışmalarını tamamlamış, enerji sistemleri, termodinamik ve sürdürülebilirlik konularında bazı akademik çalışmalar yürütmüştür. “Nükleer Elektrik Üretimi” (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, JICA, 2001) ve “Enerji Altyapıları ve Güvenliğinin Modellenmesi” (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı Argonne Ulusal Laboratuvarı, 2009) konularında uluslararası sertifikaları bulunan Bora Şekip Güray, bir dönem Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Uzun Vadeli İşbirliği Komitesi çalışmalarına da Türkiye temsilcisi olarak katılım sağlamış, enerji politikaları analizi faaliyetleri kapsamında İspanya ve Çek Cumhuriyeti incelemeleri uluslararası uzmanlar takımlarında yer almış (2009-2010) ve 2009 yılındaki Türkiye incelemesinde ülke koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Güray, çeşitli lisans ve yüksek lisans programlarında enerji stratejileri, enerji piyasası işleyişi, enerji teknolojileri ve verimliliği konularında davetli konuşmacı olarak yer almaktadır.