IICEC Raporu Çalıştayı (Üye Şirketlerin Temsilcileri ile)

26 Eylül 2014, Sabancı Üniversitesi, Minerva Palas

İstanbul, Türkiye

IICEC Raporu Çalıştayı (Üye Şirketlerin Temsilcileri ile)

“Türkiye Enerji Arzı ve İthalatına Bakış: Tarihsel Gelişim, Hedefler ve Projeksiyonlar (2013-2023)”

Enerji ithalatı, Türkiye’nin dış ticaret dengesinde önemli bir yer tutmaktadır. Enerji hammadde ithalatındaki artışlar, dış ticaret açığının büyümesine, enerjide dışa bağımlılığın artmasına yol açmakla beraber enerji arz güvenliği bakımından da risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada, enerji ithalatındaki mevcut durum, 2023 yılına kadar enerji kaynakları ithalatının muhtemel gelişimi ve enerji ithalatının azaltılması için alınması gereken önlemler incelenmiş ve bu çerçevede önerilerde bulunulmuştur.

Bu bağlamda, rapordaki ilerlemeyi tanıtmak için Sabancı Üniversitesi Karaköy Minerva Sarayı'nda bir günlük bir çalıştay düzenledi. IICEC BU çalıştayda, akademisyenler, IICEC Eş Başkanları ve Üyelerinden üst düzey temsilcileri bir araya getirdi. Çalıştay, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat BERKER'in açılış konuşması ile başladı ve EPDK Kıdemli Enerji Uzmanı B. Nazım BAYRAKTAR'ın sunumuyla devam etti. Çalıştay boyunca tüm katılımcılar, rapordaki ana temalar hakkındaki görüşlerini ve Türkiye'nin enerji geleceği konusundaki öngörülerini bildirdi. 

Katılımcılar: Yerel enerji sektöründen temsilciler, Akenerji Stratejik Planlama Müdürü Özlem PALABIYIK; Özgür ŞİMŞEK, Eren Enerji Genel Müdür Yardımcısı Kenan ŞİRİN; Siemens Enerji Sektörü Pazarlama ve İş Geliştirme Başkanı; SHELL Ticaret Müdürü Çağatay CENGİZ ve EnerjiSA Müdürü Bora GÜRAY.

Toplantıda IICEC'in çekirdek araştırma grubu üyeleri de yer aldı: B. Nazım BAYRAKTAR, EPDK; Ahmet EVİN, Sabancı Üniversitesi; Cenk PALA, EnerjiSA Mevzuat İşleri ve İş Geliştirme Müdürü; Bora GÜRAY, EnerjiSA Müdürü; Simone TAGLIAPIETRA, Fondazione Eni Enrico Mattei Araştırmacısı ve IICEC Koordinatörü Dr. M. Doğan ÜÇOK.

27 Eylül 2014 tarihinde, IICEC'in çekirdek araştırma grubu, IICEC Raporunun gelişmeleri hakkında IEA Baş Ekonomisti ve IICEC Onursal Başkanı Dr. Fatih BİROL'a bilgi verdi.

Fotoğraflar